Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Marciszów

Marciszów, 19.09.2022 r.

OSP.0012.7.2022

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 20 września 2022 r. o godz. 13.00 w sali narad w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie skarg na bezczynność Wójta Gminy Marciszów.
  3. Rozpatrzenie skargi na działalność radnego Gminy Marciszów.
  4. Rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
  5. Zamknięcie obrad Komisji.

Z poważaniem

Marta Suhak – Ogłaza
Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji