INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

Informacja o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów – 27.09.2022 r.

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu wrześniu odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów – 27.09.2022 r. godz.12.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  3. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
  4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy różne, wnioski.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w obradach.

Z poważaniem
Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów