Sprzęt komputerowy dla rodzin popegeerowskich.

Wójt gminy Wiesław Cepielik informuje, że dotarł sprzęt komputerowy zakupiony w ramach konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

W ramach projektu Gmina Marciszów zakupiła łącznie 30 szt. sprzętu komputerowego. Na ten cel pozyskaliśmy grant w wysokości 81.100,00 zł. Obecnie sprzęt wymaga zweryfikowania ze specyfikacją zamówienia i oznakowania koniecznymi logotypami. Przekazanie sprzętu zakwalifikowanym uczniom
w formie darowizny zostanie dokonane w dniu podpisania umowy z Gminą Marciszów.

W najbliższym czasie pracownicy Urzędu Gminy będą kontaktować się z wnioskodawcami celem ustalenia dogodnego terminu na podpisanie umowy i odbiór sprzętu.

Sprzęt komputerowy dla rodzin popegeerowskich
Sprzęt komputerowy dla rodzin popegeerowskich
Sprzęt komputerowy dla rodzin popegeerowskich
Sprzęt komputerowy dla rodzin popegeerowskich
Sprzęt komputerowy dla rodzin popegeerowskich

Zdjęcia: Artur Kubieniec