Archive for 7 października 2022

Ćwiczenia powiatowych służb inspekcji i straży „S3 2022”

Na terenie budowanej drogi ekspresowej S3, przy węźle Lubawka odbyły dziś (piątek, 7 października) ćwiczeniach z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „S3 2022”. W ramach ćwiczeń jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu kamiennogórskiego oraz grupy specjalistyczne ratownictwa chemiczno-ekologicznego przeprowadziły ćwiczenia w zakresie organizacji akcji ratowniczo-gaśniczej związanej z wypadkiem komunikacyjnym z dużą liczbą poszkodowanych[…]

Czytaj więcej

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MARCISZÓW O PRZEDSIĘWZIĘCIACH REALIZOWANYCH W GMINIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO

W związku z możliwym wystąpieniem zagrożenia radiacyjnego (np. po ataku jądrowym, detonacji ładunku jądrowego przez terrorystów, w wyniku krytycznego (niepomyślnego) rozwoju sytuacji po awarii w elektrowni jądrowej w pobliżu granic Polski), zaplanowano podjęcie działań profilaktycznych polegających na wydawaniu tabletek jodku potasu, w wyznaczonych dla mieszkańców punktach dystrybucji. Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w[…]

Czytaj więcej

Ostatnie aktualności