Ćwiczenia powiatowych służb inspekcji i straży „S3 2022”

Na terenie budowanej drogi ekspresowej S3, przy węźle Lubawka odbyły dziś (piątek, 7 października) ćwiczeniach z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „S3 2022”.

W ramach ćwiczeń jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu kamiennogórskiego oraz grupy specjalistyczne ratownictwa chemiczno-ekologicznego przeprowadziły ćwiczenia w zakresie organizacji akcji ratowniczo-gaśniczej związanej z wypadkiem komunikacyjnym z dużą liczbą poszkodowanych oraz zagrożeniem chemiczno-ekologicznym w transporcie drogowym.

W przeprowadzanych ćwiczeniach jako obserwatorzy uczestniczyli samorządowcy, w tym wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik z pracownikiem Zarządzania Kryzysowego Eweliną Dul.

Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb
Ćwiczenia powiatowych służb

Ostatnie aktualności