INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MARCISZÓW O PRZEDSIĘWZIĘCIACH REALIZOWANYCH W GMINIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO

W związku z możliwym wystąpieniem zagrożenia radiacyjnego (np. po ataku jądrowym, detonacji ładunku jądrowego przez terrorystów, w wyniku krytycznego (niepomyślnego) rozwoju sytuacji po awarii
w elektrowni jądrowej w pobliżu granic Polski), zaplanowano podjęcie działań profilaktycznych polegających na wydawaniu tabletek jodku potasu, w wyznaczonych dla mieszkańców punktach dystrybucji.

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie wojewody dolnośląskiego!

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, tabletki jodowe będą podawane osobom z wymienionych grup ryzyka.

Grupy ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach:

 • Noworodki do 1 miesiąca życia, 16 mg – ¼ tabletki
 • Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 32 mg – ½ tabletki
 • Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 65 mg – 1 tabletka
 • Dorośli, osoby w podeszłym wieku (do 60 lat) i dzieci w wieku powyżej 12 lat, 130 mg – 2 tabletki
 • Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 130 mg – 2 tabletki

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Gminy Marciszów:

 • Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia. ( Zaleca się okazywanie aktualnych dokumentów tożsamości zawierających datę urodzenia)
 • Wydawanie preparatów jest jednorazowe.
 • Jedna osoba będzie mogła pobrać odpowiednią ilość preparatu jodku potasu dla całej rodziny.
 • Nie ma możliwości przyjęcia preparatów jodowych na obszarze obiektów wydawania. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza obiektem wydawania.
 • Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.

Punkty dystrybucji na terenie Gminy Marciszów:

 1. Dom Kultury w Marciszowie, ul. Szkolna 10, 58-410 Marciszów
 2. Świetlica wiejska w Ciechanowicach, Ciechanowice 19a, 58-410 Marciszów
 3. Świetlica wiejska w Wieściszowicach, Wieściszowice 43, 58-410 Marciszów
 4. Świetlica wiejska w Sędzisławiu, Sędzisław 25a, 58-410 Marciszów
 5. Świetlica wiejska w Pastewniku, Pastewnik 49, 58-410 Marciszów
 6. Świetlica wiejska w Pustelniku, Pustelnik 15, 58-410 Marciszów
 7. Świetlica wiejska w Nagórniku, Nagórnik 23, 58-410 Marciszów
 8. Świetlica wiejska w Domanowie, Domanów 44, 58-410 Marciszów
 9. Świetlica wiejska w Świdniku, Świdnik 50, 58-410 Marciszów

Poniżej ulotka informacyjna oraz charakterystyka produktu- jodek potasu

ulotka informacyjna
Ulotka informacyjna