Wyjazd do zakładów SANIKOM

Dziś (10 października) z inicjatywy wójta radni, sołtysi oraz pracownicy urzędu uczestniczyli w wyjeździe do Sortowni Odpadów Selektywnie Zebranych oraz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce.

Na miejscu grupa miała okazję zapoznać się z przetwarzaniem odpadów w procesie mechaniczno-biologicznym, dzięki któremu możliwy jest odzysk szkła, różnego rodzaju tworzyw sztucznych, papieru
i innych surowców. Odzyskane w ten sposób surowce można poddać ponownej obróbce. Część z nich trafia także np. do bioreaktorów, gdzie przez określony czas poddawane są procesom napowietrzenia, zraszania i odciągu za pomocą wentylacji różnych szkodliwych woni do naturalnego biofiltra. Po ok. 2-3 tygodniach odpady biodegradowalne trafiają np. do biokompostowni, gdzie pozyskiwany jest naturalny nawóz organiczny.

Grupa pod okiem pracownika miała możliwość przejścia całej linii, na której segregowane są odpady przez pracowników, a także zaawansowane maszyny, które za sprawą specjalnych sensorów i kamer są
w stanie rozpoznać właściwości odpadów, m.in. rodzaj materiału, kolor i kształt, co ułatwia i przyśpiesza ich segregację.

Sortownia Odpadów Selektywnie Zebranych
Sortownia Odpadów Selektywnie Zebranych
Sortownia Odpadów Selektywnie Zebranych
Sortownia Odpadów Selektywnie Zebranych
Sortownia Odpadów Selektywnie Zebranych
Sortownia Odpadów Selektywnie Zebranych
Sortownia Odpadów Selektywnie Zebranych
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Ostatnie aktualności