Rusza kolejna modernizacja i budowa oświetlenia w gminie

Wójt podpisał wczoraj (poniedziałek, 10 października) umowę z wykonawcą, który zmodernizuje
i wybuduje nowe oświetlenie uliczne na terenie gminy Marciszów.

W ramach zadania wymienione zostaną istniejące lecz wyeksploatowane i nieefektywne oprawy wysokoprężne, zastąpią je oprawy ze źródłami światła LED. Wymienionych zostanie 56 sztuk zegarów astronomicznych, a także zostanie wykonana dokumentacja projektowa nowej infrastruktury oświetlenia drogowego, wybudowana zostanie nowa infrastruktura oświetlenia drogowego, demontaż istniejących linii i opraw na słupach Tauron.

Fizycznie prace przy modernizacji i budowie oświetlenia rozpoczną się jeszcze w tym roku
i zgodnie z harmonogramem będą trwały cały 2023 rok do stycznia 2024 roku. Inwestycja swym zasięgiem obejmie wytypowane odcinki dróg w następujących sołectwach: Wieściszowice, Ciechanowice, Marciszów, Sędzisław, Pastewnik, Pustelnik. Ogólna wartość zadania to ponad 1,85 mln zł. Większość zadania będzie realizowana w formule „zaprojektuj wybuduj” na podstawie Gminnego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Generalnym wykonawcą zadania jest firma Enbud z Ciechanowic.

Wójt Gminy Wiesław Cepielik

Jest to ciąg dalszy budowy lub modernizacji oświetlenia. Zadanie to zrealizowano już w Sędzisławiu, Pastewniku, Domanowie, Ciechanowicach, Wieściszowicach, Pustelniku i Marciszowie

Rusza kolejna modernizacja i budowa oświetlenia w gminie
Rusza kolejna modernizacja i budowa oświetlenia w gminie
Rusza kolejna modernizacja i budowa oświetlenia w gminie
Rusza kolejna modernizacja i budowa oświetlenia w gminie
Rusza kolejna modernizacja i budowa oświetlenia w gminie

Zdjęcia: Artur Kubieniec.