Przebudowa drogi w Pastewniku

Realizowana jest kolejna inwestycja drogowa na terenie gminy. Tym razem utwardzany jest ciąg pieszy (łącznik) w Pastewniku.

W zakres wykonanych prac wchodzi:

Wytyczenie działki w terenie,
korytowanie działki na głębokość 25 cm, na długości 220 mb i szerokości 2,5 mb
wywóz urobku,
wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0 – 250 mm – 20 cm,
wykonanie nawierzchni z kruszywa 0-31,5 mm – 5 cm,
zagęszczenie nawierzchni.

Przebudowa drogi w Pastewniku
Przebudowa drogi w Pastewniku
Przebudowa drogi w Pastewniku
Przebudowa drogi w Pastewniku

Zdjęcia: Artur Kubieniec

Ostatnie aktualności