INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu wrześniu odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów  – 25.10.2022 r. godz.12.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 

3. Analiza potrzeb poszczególnych sołectw do projektu budżetu na rok 2023.

4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne, wnioski.

Mirosław Wolak   

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Ostatnie aktualności