Modernizacja drogi w Świdniku

W Świdniku trwa modernizacja drogi powiatowej nr 3471D, na jej całej długości, tj. 1,4 km.

W ramach modernizacji wykonano podbudowę drogi w technologii MCE, wykonano 2 warstwy nawierzchni asfaltowej, na całej długości ułożono obrzeża betonowe, wykonywany jest remont przepustów, oczyszczane są rowy i wycinane zakrzaczenia. Wykonane zostanie również nowe oznakowanie drogi wraz z barierkami.

Wartość zdania wynosi 2 995 459,59 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 2 700 000 zł.

Zakończenie zadania planowane jest w do końca listopada br.

Modernizacja drogi powiatowej w Świdniku
Modernizacja drogi powiatowej w Świdniku
Modernizacja drogi powiatowej w Świdniku
Modernizacja drogi powiatowej w Świdniku
Modernizacja drogi powiatowej w Świdniku
Modernizacja drogi powiatowej w Świdniku
Modernizacja drogi powiatowej w Świdniku
Modernizacja drogi powiatowej w Świdniku
Modernizacja drogi powiatowej w Świdniku
Modernizacja drogi powiatowej w Świdniku
Modernizacja drogi powiatowej w Świdniku
Modernizacja drogi powiatowej w Świdniku
Modernizacja drogi powiatowej w Świdniku
Modernizacja drogi powiatowej w Świdniku
Modernizacja drogi powiatowej w Świdniku
Modernizacja drogi powiatowej w Świdniku
Modernizacja drogi powiatowej w Świdniku
Modernizacja drogi powiatowej w Świdniku

Ostatnie aktualności