Podsumowanie projektu „Aktywne pogranicze”

Zakończono realizację projektu „Aktywne pogranicze”, który realizowany był przez Powiat Kamiennogórski, Miasto Kamienna Góra, Gminę Kamienna Góra, Gminę Lubawka, Gminę Marciszów
oraz Miasto Zaclerz.

Projekt „Aktywne pogranicze” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Podsumowanie projektu:
Finansowanie: środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki budżetu państwa.
Wartość projekt: 59 147,26 zł
Dofinansowanie z EFRR: 50275,17 zł (85%)
Budżet państwa: 2957,36 zł (5%)
Wkład własny: 5914,73 zł (10%)
Partnerzy projektu: Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Wiejska Kamienna Góra, Gmina Marciszów, Gmina Lubawka, Miasto Zaclerz (CZ).

Działania wykonane w ramach projektu:
• zaprojektowanie nowych tras wspinaczkowych – 15 nowych tras w rejonie Zadziernej;
• zakup 2 stacji ładowania e-rowerów, które zamontowane zostały w Gminie Lubawka i Gminie Marciszów;
• wydruk i kolportaż polsko-czeskiej mapy turystycznej w nakładzie 15 tys. sztuk;
• Zorganizowanie cyklu 10-ciu wycieczek pieszych i rowerowych. W każdej z gmin partnerskich odbyła się jedna wycieczka piesza i jedna rowerowa, w której udział brali chętni mieszkańcy regionu. Każde wydarzenie zakończyło się wspólnym ogniskiem.

Realizacja powyższych działań miała na celu promocję polsko-czeskiego pogranicza oraz stanowiła ważny element popularyzacji turystyki aktywnej w regionie.