Archive for październik, 2022

Wyjazd do zakładów SANIKOM

Dziś (10 października) z inicjatywy wójta radni, sołtysi oraz pracownicy urzędu uczestniczyli w wyjeździe do Sortowni Odpadów Selektywnie Zebranych oraz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce. Na miejscu grupa miała okazję zapoznać się z przetwarzaniem odpadów w procesie mechaniczno-biologicznym, dzięki któremu możliwy jest odzysk szkła, różnego rodzaju tworzyw sztucznych, papieru i innych surowców. Odzyskane w ten[…]

Czytaj więcej

Marciszów w obiektywie Artura Kubieńca

Jesienna aura w Gminie Marciszów już w pełni. Poniżej ujęcia Stawu w Sędzisławiu oraz Marciszowa z nieco innej perspektywy.

Czytaj więcej

Ćwiczenia powiatowych służb inspekcji i straży „S3 2022”

Na terenie budowanej drogi ekspresowej S3, przy węźle Lubawka odbyły dziś (piątek, 7 października) ćwiczeniach z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „S3 2022”. W ramach ćwiczeń jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu kamiennogórskiego oraz grupy specjalistyczne ratownictwa chemiczno-ekologicznego przeprowadziły ćwiczenia w zakresie organizacji akcji ratowniczo-gaśniczej związanej z wypadkiem komunikacyjnym z dużą liczbą poszkodowanych[…]

Czytaj więcej

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MARCISZÓW O PRZEDSIĘWZIĘCIACH REALIZOWANYCH W GMINIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO

W związku z możliwym wystąpieniem zagrożenia radiacyjnego (np. po ataku jądrowym, detonacji ładunku jądrowego przez terrorystów, w wyniku krytycznego (niepomyślnego) rozwoju sytuacji po awarii w elektrowni jądrowej w pobliżu granic Polski), zaplanowano podjęcie działań profilaktycznych polegających na wydawaniu tabletek jodku potasu, w wyznaczonych dla mieszkańców punktach dystrybucji. Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w[…]

Czytaj więcej

Sprzęt komputerowy dla rodzin popegeerowskich.

Wójt gminy Wiesław Cepielik informuje, że dotarł sprzęt komputerowy zakupiony w ramach konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. W ramach projektu Gmina Marciszów zakupiła łącznie 30 szt. sprzętu komputerowego. Na ten cel pozyskaliśmy grant w wysokości 81.100,00 zł. Obecnie sprzęt wymaga zweryfikowania ze specyfikacją zamówienia i oznakowania koniecznymi logotypami.[…]

Czytaj więcej

INFORMACJA O ISTOTNYCH ZMIANACH W USTAWIE O DODATKU WĘGLOWYM

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która zmieniła ustawę z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w ten sposób, że: 1) termin na załatwienie wniosków o dodatek węglowy został przedłużony z 1[…]

Czytaj więcej

Ostatnie aktualności