Dotacja dla OSP Marciszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Marciszowie informuje, że otrzymała dotację na dofinansowanie zadania: „Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla OSP w Marciszowie”.

Wartość ogólna przedsięwzięcia wynosi 24.479,00 zł, w tym dotacja w wysokości 16.300,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w ramach Programu pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP”.
www.wfosigw.wroclaw.pl