WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH  DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
  Numer księgi wieczystej  Położenie nieruchomości numer działki  Powierzchnia działki przeznaczona do dzierżawy ( ha)  Oznaczenie użytków 
w działce
    Opis nieruchomościTerminy wnoszenia czynszu dzierżawnego
Obrębnr działki
1234567
JG1K/00006763/7Marciszów  264/4 264/5      łączna pow. 0,7849    RIVb, RV-  grunty orne  Działki położone w miejscowości Marciszów, przeznaczone do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Działki wydzierżawiane na cele rolne.Rocznie
JG1K/00006763/7Marciszów          380/36  część o pow. 0,03RIVb –  grunty orne  Działka położona w miejscowości Marciszów; część działki przeznaczona do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą – na ogródek przydomowy.Rocznie          

Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi:

  1. Dla nieruchomości wykorzystywanych jako ogrody przydomowe:
    – o powierzchni do 0,01 ha – roczna stawka czynszu wynosi 30 zł
    –  – o powierzchni powyżej 0,01 ha do 0,10 ha – roczna stawka czynszu wynosi 35 zł za pierwsze 0,01 ha plus 0,10 zł za każdy 1m2 powyżej 0,01 ha.
  2. Dla nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 0,10 ha – roczna stawka czynszu wynosi 150 zł za pierwsze 0,10 ha plus 0,02 zł za każdy 1m2 powyżej 0,10 ha.

  Wójt Gminy
Wiesław Cepielik