Archive for 14 listopada 2022

Trwa przebudowa drogi w Domanowie

Trwa przebudowa drogi w Domanowie. Przedmiotem robót budowlanych tej drogi dojazdowej do gruntów rolnych jest przebudowa istniejącej konstrukcji. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia w postaci dwuwarstwowej nakładki bitumicznej. Długość odcinka drogi do przebudowy wynosi ponad 124 m. Wartość zadania to 221 740 zł w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne –[…]

Czytaj więcej


Utwardzono łącznik w Pastewniku

Utwardzono ciąg pieszy tzw. łącznik w Pastewniku. W zakresie wykonanych prac znalazło się m.in. korytowanie działki, wywóz urobku, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kruszywa oraz jej zagęszczenie. Wartość zadania wyniosła blisko 40 tys. zł.

Czytaj więcej

Przebudowa dróg gminnych w Ciechanowicach

W Ciechanowicach trwa przebudowa drogi gminnej na działce nr 286. To jedna z dwóch inwestycji drogowych prowadzonych obecnie we wsi. Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa istniejącej nawierzchni o długości ponad 135 m. Wartość zadania to 222 275,76 zł. Natomiast przedmiotem robót budowlanych drogi gminnej na działce nr 691 jest przebudowa istniejącej nawierzchni o długości ponad[…]

Czytaj więcej

Budowa strefy turystycznej i rekreacji w Pastewniku

Przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Pastewniku utwardzono plac kostką betonową, z kolei budynkiem świetlicy powstaje plac zabaw dla dzieci, który zostanie wyposażony w takie elementy jak: piaskownica sześciokątna, huśtawka „ważka”, bujak „auto”, zestaw zabawowy metalowy „ZAMEK”, huśtawka potrójna (siedzisko ławka, siedzisko koszyk, siedzisko bocianie gniazdo), karuzela tarczowa z siedzeniami, ławki, kosze na śmieci itp. Wartość[…]

Czytaj więcej