Utwardzono łącznik w Pastewniku

Utwardzono ciąg pieszy tzw. łącznik w Pastewniku. W zakresie wykonanych prac znalazło się m.in. korytowanie działki, wywóz urobku, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kruszywa oraz jej zagęszczenie. Wartość zadania wyniosła blisko 40 tys. zł.

Utwardzony łącznik w Pastewniku
Utwardzony łącznik w Pastewniku

Utwardzony łącznik w Pastewniku
Utwardzony łącznik w Pastewniku