INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu listopadzie odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów  – 22.11.2022 r. godz. 12.00,

Proponowany porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Opinie i wnioski w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023.
4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne, wnioski.

Z poważaniem
Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Ostatnie aktualności