Ogłoszenie o odwołaniu przetargów na dzierżawę nieruchomości
lis 21 2022
Bez kategorii

Marciszów, 21 listopada 2022 r.

RGKŚ.6845.23.2021

Ogłoszenie o odwołaniu przetargów na dzierżawę nieruchomości

Wójt Gminy Marciszów odwołuje wyznaczone na dzień 22 listopada 2022 r. I ustne nieograniczone przetargi na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Marciszów:

 1. przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Pastewniku, oznaczonej jako działki: nr 398/1 – 0,9608 ha, 398/2 – 0,0235 ha, 436 –11,4082 ha, 439 –3,2757 ha
 2. przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Pastewniku, oznaczonej jako działki: 445 – 4,5444 ha, 454/2 – 23,7418 ha, 454/4 – 7,0407 ha
 3. przetarg na dzierżawę części nieruchomości położonej w Domanowie o pow. 1, 4674 ha, oznaczonej jako działka nr 15/1,

  z uwagi na zgłoszone roszczenie co do posiadania ww. nieruchomości.

  Osoby, które wpłaciły wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu o przetargu otrzymają zwrot kwoty w ciągu 3 dni roboczych na konto, z którego została dokonana wpłata.

  Ogłoszenie o odwołaniu przetargów zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
  w Marciszowie oraz umieszczone na stronach internetowych tutejszego urzędu: www.marciszow.pl
  i bip.marciszow.pl w kategorii „Nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa” oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Pastewnik i Domanów.

Wójt Gminy
Wiesław Cepielik