Modernizacja i budowa oświetlenia w Wieściszowicach

Trwa modernizacja i budowa oświetlenia w Wieściszowicach.

Pierwszy odcinek naszej dużej inwestycji właśnie został zrealizowany. Mieszkańcy Wieściszowic zostali wyposażeni w prawie kilometrowy odcinek oświetlenia od tzw. „zegara” do sklepu. Długo trzeba było czekać, ale jest i świeci. Wkrótce po nowym roku powstaną i zostaną zmodernizowane kolejne odcinki oświetlenia w innych sołectwach naszej gminy

– Wiesław CepielikW ramach zadania wykonawca dokonana m.in. wymiany istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych na nowoczesne oprawy ze źródłami światła LED, wymienionych zostanie 56 sztuk zegarów astronomicznych, wybudowana zostanie nowa infrastruktura oświetlenia drogowego oraz demontaż istniejących linii i opraw na słupach Tauron.

Prace przy modernizacji i budowie oświetlenia już trwają i zgodnie z harmonogramem będą trwały cały 2023 rok do stycznia 2024 roku. Inwestycja swym zasięgiem obejmie sołectwa: Wieściszowice, Ciechanowice, Marciszów, Sędzisław, Pastewnik, Pustelnik. Ogólna wartość zadania to ponad 1,85 mln zł

– dodaje wójt.
Modernizacja i budowa oświetlenia w Wieściszowicach
Modernizacja i budowa oświetlenia w Wieściszowicach
Modernizacja i budowa oświetlenia w Wieściszowicach
Modernizacja i budowa oświetlenia w Wieściszowicach
Modernizacja i budowa oświetlenia w Wieściszowicach

Zdjęcia: Artur Kubieniec