Przebudowa drogi w Domanowie

Równolegle z przebudową drogi w Ciechanowicach trwają prace na drodze w Domanowie, gdzie aktualnie trwa już układanie asfaltu. Plac budowy wizytował dziś (czwartek, 24 listopada) wójt Wiesław Cepielik. 

Przypominamy, że przedmiotem robót budowlanych drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 270) jest przebudowa istniejącej konstrukcji. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia w postaci dwuwarstwowej nakładki bitumicznej. Długość odcinka przebudowanej drogi wynosi ponad 124 m.

Wartość zadania to 221 740 zł w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne – 34.500,00 zł.

Przebudowa drogi w Domanowie
Przebudowa drogi w Domanowie
Przebudowa drogi w Domanowie
Przebudowa drogi w Domanowie ,
Przebudowa drogi w Domanowie
Przebudowa drogi w Domanowie

Zdjęcia: Artur Kubieniec

Ostatnie aktualności