Archive for 25 listopada 2022

Przebudowa drogi w Ciechanowicach

To druga inwestycja drogowa realizowana w miejscowości Ciechanowice, pierwsza realizowana jest przy plebanii parafii pw. św. Augustyna w Ciechanowicach (link) Przedmiotem robót budowlanych drogi gminnej w Ciechanowicach (dz. nr 286, do budynku nr 108) jest przebudowa istniejącej nawierzchni o długości ponad 135 m. Wartość zadania to 222 275,76 zł. Zdjęcia: Artur Kubieniec

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości gruntowe położone w obrębie Pustelnik

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działka 16/11 to wąski, wydłużony pas gruntu, usytuowany poniżej poziomu publicznej drogi dojazdowej; w części północno-zachodniej obejmuje część gruntowego wjazdu na przyległą działkę nr 16/8 – tu porośnięta jest roślinnością trawiastą, a poniżej porośnięta jest samosiewami zadrzewień i zakrzaczeń. Na działce znajduje się czynna studnia kopana z betonowym kręgiem, z której samowolnie korzysta osoba trzecia.[…]

Czytaj więcej

Monitoring powietrza zamontowany na budynku Urzędu Gminy

Na budynku gminy zostało zamontowane urządzenie monitorujące zanieczyszczenie powietrza firmy SYNGEOS. Informacje przesyłane przez urządzenie pokazują wyniki w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwe jest monitorowanie zanieczyszczenia na bieżąco, a zastosowana w miernikach technologia kondycjonowanej próbki powietrza umożliwia otrzymywanie jeszcze rzetelniejszych wyników, które pozwalają na dogłębną analizę stanu powietrza na danym terenie. Wymienione wyżej czujniki analizują[…]

Czytaj więcej