Monitoring powietrza zamontowany na budynku Urzędu Gminy

Na budynku gminy zostało zamontowane urządzenie monitorujące zanieczyszczenie powietrza firmy SYNGEOS.

Informacje przesyłane przez urządzenie pokazują wyniki w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwe jest monitorowanie zanieczyszczenia na bieżąco, a zastosowana w miernikach technologia kondycjonowanej próbki powietrza umożliwia otrzymywanie jeszcze rzetelniejszych wyników, które pozwalają na dogłębną analizę stanu powietrza na danym terenie. Wymienione wyżej czujniki analizują powietrze wokół siebie i dostarczają kompletnej wiedzy na temat jego składu: pyłu zawieszonego pm2,5 oraz pm10 – pył o wielkości odpowiednio 2,5 oraz 10 mikrometra. Te maleńkie cząsteczki z łatwością przedostają się do ludzkiego organizmu i powodują problemy z prawidłowym funkcjonowaniem układu oddechowego – kaszel, czy też nasilenie się objawów astmy. Na podwyższenie poziomów pm2,5 oraz pm10 ma wpływ ruch uliczny – duża ilość pojazdów oraz dym powstały przy spalaniu paliw stałych.

Urządzenie dostarcza także informacji o aktualniej temperaturze, wilgotności powietrza oraz ciśnieniu.

Wyniki pomiarów można obserwować na stronie głównej gminy pod aktualnościami, a także za pomocą aplikacji, która dostępna jest zarówno dla urządzeń mobilnych z systemem android (link do pobrania) oraz IOS (link to pobrania).

Zakup zrealizowano ze środków NFOŚiGW w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”

Ostatnie aktualności