Archive for listopad, 2022


Utwardzono łącznik w Pastewniku

Utwardzono ciąg pieszy tzw. łącznik w Pastewniku. W zakresie wykonanych prac znalazło się m.in. korytowanie działki, wywóz urobku, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kruszywa oraz jej zagęszczenie. Wartość zadania wyniosła blisko 40 tys. zł.

Czytaj więcej

Przebudowa dróg gminnych w Ciechanowicach

W Ciechanowicach trwa przebudowa drogi gminnej na działce nr 286. To jedna z dwóch inwestycji drogowych prowadzonych obecnie we wsi. Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa istniejącej nawierzchni o długości ponad 135 m. Wartość zadania to 222 275,76 zł. Natomiast przedmiotem robót budowlanych drogi gminnej na działce nr 691 jest przebudowa istniejącej nawierzchni o długości ponad[…]

Czytaj więcej

Budowa strefy turystycznej i rekreacji w Pastewniku

Przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Pastewniku utwardzono plac kostką betonową, z kolei budynkiem świetlicy powstaje plac zabaw dla dzieci, który zostanie wyposażony w takie elementy jak: piaskownica sześciokątna, huśtawka „ważka”, bujak „auto”, zestaw zabawowy metalowy „ZAMEK”, huśtawka potrójna (siedzisko ławka, siedzisko koszyk, siedzisko bocianie gniazdo), karuzela tarczowa z siedzeniami, ławki, kosze na śmieci itp. Wartość[…]

Czytaj więcej

104 Rocznica Odzyskania Niepodległości

Dziś – 11 listopada 2022 r. obchodzimy 104 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r.

Czytaj więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH  DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

  Numer księgi wieczystej   Położenie nieruchomości numer działki   Powierzchnia działki przeznaczona do dzierżawy ( ha)   Oznaczenie użytków  w działce     Opis nieruchomości Terminy wnoszenia czynszu dzierżawnego Obręb nr działki 1 2 3 4 5 6 7 JG1K/00006763/7 Marciszów   264/4 264/5       łączna pow. 0,7849     RIVb, RV- […]

Czytaj więcej

Dotacja dla OSP Marciszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Marciszowie informuje, że otrzymała dotację na dofinansowanie zadania: „Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla OSP w Marciszowie”. Wartość ogólna przedsięwzięcia wynosi 24.479,00 zł, w tym dotacja w wysokości 16.300,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w ramach Programu pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie[…]

Czytaj więcej
lis 02 2022
Bez kategorii

Jak zapobiegać wypadkom przy stosowaniu środków chemicznych – KRUS

Do zagrożeń chemicznych, na które jest narażony rolnik, należy zaliczyć kontakt ze środkami ochrony roślin, nawozami sztucznymi, paliwami i smarami. Najbardziej szkodliwymi związkami, na które działanie narażeni są rolnicy są pestycydy oraz wszelkie substancje wykorzystywane do niszczenia grzybów, bakterii, chwastów i szkodników. Duża toksyczność tych środków, jak również wciąż wzrastające ich zużycie w gospodarstwach rolnych[…]

Czytaj więcej