Archive for 2 grudnia 2022

Dobiega końca przebudowa drogi w Pustelniku

Na ukończeniu jest przebudowa drogi przy świetlicy wiejskiej w Pustelniku. Zdjęcia: Artur Kubieniec

Czytaj więcej

Ukończono przebudowę łącznika w Domanowie

Ukończono przebudowę drogi w Domanowie. Przypominamy, że przedmiotem robót była przebudowa konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych (łącznik). Została wykonana nowa nawierzchnia w postaci dwuwarstwowej nakładki bitumicznej. Długość odcinka przebudowanej drogi wynosi ponad 124 m. Wartość zadania to 221.740,00 zł w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne – 34.500,00[…]

Czytaj więcej

Nowy plac zabaw w Pastewniku

Na ukończeniu jest budowa placu zabaw za budynkiem świetlicy wiejskiej w Pastewniku (gm. Marciszów). Na placu zainstalowano już elementy zabawowe. Do całkowitego ukończenie został już niewiele prac. Wartość prac opiewa na kwotę 330.000,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 117.317,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zdjęcia: Artur Kubieniec

Czytaj więcej

Zakończono przebudowę dróg w Ciechanowicach

Obydwie inwestycje drogowe, które realizowane były w Ciechanowicach zostały zakończone. Przedmiotem pierwszej była całkowita przebudowa istniejącej nawierzchni o długości ponad 203 m przy plebanii parafii pw. św. Augustyna w Ciechanowicach. Wartość zadania to blisko 328 tys. zł. Przedmiotem robót budowlanych drugiej inwestycji – drogi gminnej w Ciechanowicach (dz. nr 286, do budynku nr 108) była[…]

Czytaj więcej