Ukończono przebudowę łącznika w Domanowie

Ukończono przebudowę drogi w Domanowie. Przypominamy, że przedmiotem robót była przebudowa konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych (łącznik). Została wykonana nowa nawierzchnia
w postaci dwuwarstwowej nakładki bitumicznej. Długość odcinka przebudowanej drogi wynosi ponad 124 m. Wartość zadania to 221.740,00 zł w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne – 34.500,00 zł.

Ukończono przebudowę łącznika w Domanowie
Ukończono przebudowę łącznika w Domanowie
Ukończono przebudowę łącznika w Domanowie
Ukończono przebudowę łącznika w Domanowie

Zdjęcia: Artur Kubieniec