Archive for 7 grudnia 2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Marciszównr 135/2022 r. z dnia 06.12.2022 r. WYKAZNIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH  DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ   Numer księgi wieczystej   Położenie nieruchomości numer działki     Powierzchnia działki przeznaczona do dzierżawy ( ha)   Oznaczenie użytków  w działce     Opis nieruchomości Terminy wnoszenia czynszu dzierżawnego Obręb nr działki 1[…]

Czytaj więcej

Ostatnie aktualności