Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Marciszów
nr 135/2022 r. z dnia 06.12.2022 r.

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH  DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ

  Numer księgi wieczystej  Położenie nieruchomości numer działki    Powierzchnia działki przeznaczona do dzierżawy ( ha)  Oznaczenie użytków  w działce    Opis nieruchomościTerminy wnoszenia czynszu dzierżawnego
Obrębnr działki
1234567
JG1K/00015025/8  Ciechanowice  53/3  0,7507  grunty orne  Działka położona w miejscowości Ciechanowice, przeznaczona do zawarcia  kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na cele rolne.Rocznie
JG1K/00015025/8  Ciechanowice  193  1,4178  Łąki trwałe  Działka położona w miejscowości Ciechanowice, przeznaczona do dzierżawy na cele rolne.Rocznie
JG1K/00006768/2     JG1K/00013805/6      Ciechanowice          16/4     22    część o pow. 0,01   części o łącznej pow. 0,03    drogi     Grunty rolne zabudowane    Działki położone w miejscowości Ciechanowice; części działek przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na ogrody przydomowe.Rocznie
JG1K/00012608/8       JG1K/00012608/8  Ciechanowice          71     76    1,1889     część o pow. 1,8039  Łąki trwałe     Pastwiska, grunty orne  Działki położone w miejscowości Ciechanowice, przeznaczone do dzierżawy na cele rolne.Rocznie
JG1K/00006768/2         JG1K/00006768/2         JG1K/00006768/2         JG1K/00006768/2Ciechanowice          709/2       202         244         251/1część o pow. 0,033     0,3003         części o łącznej 0,407       0,0774  Pastwiska       Grunty rolne zabudowane i  Pastwiska     Inne tereny zabudowane łąki trwałe, grunty orne   PastwiskaDziałki położone w miejscowości Ciechanowice, przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na ogrody przydomowe i cele rolne.Rocznie
JG1K/00010124/7     JG1K/00010856/7     JG1K/00010861/5     JG1K/00006763/7           JG1K/00012521/4       JG1K/00010860/8  Marciszów                      3/26     36/3   726     380/36         430       200/1  Część o pow. 0,005   Część o pow.  0,7 Część o pow. 0,022   części o łącznej pow. 0,433       część o pow. 0,05     część o pow. 0,52Grunty rolne zabudowane   Łąki trwałe, grunty orne       Łąki trwałe, pastwiska, grunty orne     Łąki trwałe, pastwiska, grunty orne   pastwiskaDziałki położone w miejscowości Marciszów, przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na ogrody przydomowe i cele rolne.Rocznie  
  JG1K/00013969/3    Pastewnik        282/2        części o łącznej pow. 2,0      Łąki trwałe, grunty orne  Działka położona w miejscowości Pastewnik; części działki przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na cele rolne.Rocznie
JG1K/00012261/3        Pustelnik        65/3        części o łącznej pow. 1,55      Pastwiska trwałe, grunty orne    Działka położona w miejscowości Pustelnik;  części działki przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na cele rolne.Rocznie
JG1K/00012526/9    Sędzisław    24    1,2369    Grunty orne    Działka położona w miejscowości Sędzisław, przeznaczona do dzierżawy na cele rolne.Rocznie
JG1K/00006777/8        Sędzisław    256/2      części o łącznej pow. 0,042      Grunty rolne zabudowane    Części działki o łącznej powierzchni 0,042  ha, położonej w miejscowości Sędzisław, przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na  ogrody przydomowe.Rocznie
JG1K/00018596/2       JG1K/00018598/6       JG1K/00013286/1Wieściszowice       Wieściszowice     Wieściszowice  448       477     479/2części o łącznej pow. 0,108     część o pow. 0,03   0,01  Łąki trwałe, Inne tereny zabudowane   Pastwiska   Grunty rolne zabudowaneDziałki położone w miejscowości Wieściszowice; części działek przeznaczone do zawarcia  kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na  ogrody przydomowe.        Rocznie              

Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi:

  1. Dla nieruchomości wykorzystywanych jako ogrody przydomowe:
    – o powierzchni do 0,01 ha – roczna stawka czynszu wynosi 50 zł
    – o powierzchni powyżej 0,01 ha do 0,10 ha – roczna stawka czynszu wynosi 55 zł za pierwsze 0,01 ha plus 0,12 zł za każdy 1m2 powyżej 0,01 ha.
  2. Dla nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 0,10 ha – roczna stawka czynszu wynosi 180 zł za pierwsze 0,10 ha plus 0,02 zł za każdy 1m2 powyżej 0,10 ha.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Marciszów
nr 135/2022 r. z dnia 06.12.2022 r.

l.p.  Numer księgi wieczystej  Położenie nieruchomości numer działki    Powierzchnia nieruchomości  Oznaczenie użytków  w działce    Opis nieruchomościWysokość czynszu i termin wnoszenia
 Obrębnr działki
12345678
1JG1K/00010124/7    Marciszów      3/26      część o pow. 0,0030 ha    Grunty rolne zabudowane  Działka położona w miejscowości Marciszów; część działki o pow. 0,0030 ha przeznaczona  do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na cele inne niż rolne, tj. pod garaż.  2,00 zł/m2 miesięcznie netto
2JG1K/00010124/7    Marciszów      3/26      część o pow. 0,0059 ha    Grunty rolne zabudowane  Działka położona w miejscowości Marciszów; część działki o pow. 0,0059 ha przeznaczona do  zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na cele inne niż rolne, tj. pod pomieszczenie gospodarcze.1,30 zł  zł/m2 miesięcznie netto
3JG1K/00013286/1    Wieściszowice  479/1część o pow. 0,0024 ha   część o pow. 0,0020 ha   część o pow. 0,0016 haGrunty orne Grunty rolne zabudowane  Działka położona w miejscowości Wieściszowice; części działki o pow. 0,0024 ha,  0,0020 ha i 0,0016 ha  przeznaczone do  zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na cele inne niż rolne, tj.  pomieszczenia gospodarcze.  1,30 zł/m2 miesięcznie netto
4JG1K/00018596/2    Wieściszowice  448część o pow. 0,0025 ha    Bi – inne tereny zabudowaneDziałka położona w miejscowości Wieściszowice; część działki o pow. 0,0025 ha przeznaczona  do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na cele inne niż rolne, tj. pod  budynek gospodarczy.1,30 zł/m2 miesięcznie netto

Wójt Gminy
Wiesław Cepielik