INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu grudniu odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia – 12.12.2022 r. godz.10.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za rok 2022.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok. 

5. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Infrastruktury Technicznej  – 12.12.2022 r. godz.12.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za rok 2022.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok. 

5. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Rewizyjna – 13.12.2022 r. godz. 13.30,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za rok 2022.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok. 

5. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji  – 13.12.2022 r. godz. 14.30,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za rok 2022.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok. 

5. Rozpatrzenie skargi skierowanych do Komisji.

6. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

7. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  – 14.12.2022 r. godz.11.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za rok 2022.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok. 

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Budżetu  – 14.12.2022 r. godz.13.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Sprawozdanie z  realizacji planu pracy Komisji za rok 2022.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok. 

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne, wnioski.

Mirosław Wolak   
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów