INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu grudniu odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia – 12.12.2022 r. godz.10.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za rok 2022.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok. 

5. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Infrastruktury Technicznej  – 12.12.2022 r. godz.12.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za rok 2022.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok. 

5. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Rewizyjna – 13.12.2022 r. godz. 13.30,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za rok 2022.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok. 

5. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji  – 13.12.2022 r. godz. 14.30,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za rok 2022.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok. 

5. Rozpatrzenie skargi skierowanych do Komisji.

6. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

7. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  – 14.12.2022 r. godz.11.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za rok 2022.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok. 

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Budżetu  – 14.12.2022 r. godz.13.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Sprawozdanie z  realizacji planu pracy Komisji za rok 2022.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok. 

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne, wnioski.

Mirosław Wolak   
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Ostatnie aktualności