Odwiedziny nowego komendanta

W dniu wczorajszym (środa-14 grudnia 2022r.) Gminę Marciszów odwiedzili: nowy Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Adam Jacek Pilch wraz ze swoim zastępcą podinsp. Mariuszem Rusieckim. Wizyta ma na celu poznanie specyfiki tutejszego regionu i nawiązanie współpracy z organami administracji publicznej, jak również niezbędna do pełnego zaangażowania w wykonywaniu niezbędnych zadań w nadchodzącej przyszłości.