Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr  136/2022
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

  1. Lokal użytkowy o pow. 103,20 m2 zlokalizowany na parterze budynku położonego w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6, z garażem murowanym o pow. 16,60 m2 znajdującym się w parterowym budynku posadowionym na działce nr 305/12 położonej w Marciszowie. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, c.o., wod-kan, internet, a garaż w instalację elektryczną.

Budynek, w którym znajduje się lokal, położony jest w Marciszowie na działce nr 305/10 o pow. 0,1286 ha. Działki nr 305/10 i 305/12 ujawnione są w księdze wieczystej JG1K/00019902/8, w której Gmina Marciszów figuruje jako właściciel.

Lokal wraz z garażem zostanie oddany w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Marciszowie na cele statutowe.

Biorący do używania zobowiązany będzie ponosić na rzecz użyczającego opłaty za energię elektryczną, dostawę wody, odbiór ścieków, ogrzewanie lokalu i internet. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki biorącego do używania oraz wysokość opłat za media zostaną określone w umowie użyczenia.

   Wójt Gminy
Wiesław Cepielik

Ostatnie aktualności