INFORMACJA dotycząca druków opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok.

I n f o r m a c j a

  Urząd Gminy w Marciszowie informuje, że są do odebrania w tut. urzędzie druki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok.

Stawki opłat jak i numery kont pozostają takie same. Osoby które wpłacają należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Internet lub przez stałe zlecenie w banku, wnoszą opłaty tak samo jak za rok ubiegły.

Ostatnie aktualności