INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu styczniu odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia – 23.01.2023 r. godz.10.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2023.
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Infrastruktury Technicznej  – 23.01.2023 r. godz.12.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2023.
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Rewizyjna – 24.01.2023 r. godz. 13.30,

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Wnioski.
 6. Sprawy różne.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 24.01.2023 r. godz. 14.30,

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2023.
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  – 25.01.2023 r. godz.11.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2023.
 4. Funkcjonowanie oświaty w gminie Marciszów – bieżące potrzeby i problemy.
 5. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Budżetu  – 25.01.2023 r. godz.13.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2023.
 4. Koszty funkcjonowania OSP na terenie gminy Marciszów.
 5. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne, wnioski.

Mirosław Wolak   
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów