Archive for luty, 2023

„Planuję Długie Życie” Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020 – 2030

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program wieloletni na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów w drodze uchwały. Celem nadrzędnym NSO jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej oraz zmniejszenie zapadalności na choroby nowotworowe. Poprawie ulec ma jakość życia pacjentów onkologicznych w trakcie i po[…]

Czytaj więcej

Komitet Sterujący ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (KS ZIT AJ) zaprasza do zgłaszania propozycji projektów do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2027 (Strategia ZIT AJ)

Nabór propozycji projektów rozpocznie się w dniu  01.03.2023 r. i zakończy się w dniu 26.03.2023 r.  Propozycje projektów składać mogą: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-gospodarczy m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji. Propozycje projektów z terenu gminy[…]

Czytaj więcej

II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 24 w Sędzisławiu

Marciszów, dnia 27 lutego 2023 r. RGKŚ.6845.2.2023 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Marciszów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej opisanej nieruchomościstanowiącej własność Gminy Marciszów:   Lp.   Numer księgi wieczystej   Położenie nieruchomości (obręb),  numer działki   Powierzchnia działki(ek) przeznaczona do dzierżawy Stan zagospodaro-wania   Cel oddania w dzierżawę     Opis nieruchomości   Wywoławcza wysokość[…]

Czytaj więcej

UWAGA! INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH!

Gmina Marciszów informuje, że od 2023 roku zostały uruchomione indywidualne rachunki bankowe dla płatności z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, środków transportowych. Wpłacanie zobowiązań na indywidualny rachunek bankowy ułatwi Państwu szybki dostęp do informacji o stanie rozliczeń. PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY WSKAZANY W DECYZJI USTALAJĄCEJ WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO.

Czytaj więcej

Bezpłatne porady prawne na terenie Gminy Marciszów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie zaprasza na BEZPŁATNE PORADY PRAWNE. Harmonogram porad poniżej.

Czytaj więcej

Bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat

Z inicjatywy Wójta Gminy Marciszów Wiesława Cepielika, LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Zapraszamy do mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED 24 lutego w godzinach od 8:30 do 15:00 na parkingu przy Domu Kultury, ul. Szkolna 10. W ramach[…]

Czytaj więcej

Zebranie sprawozdawcze OSP Marciszów

W sali narad urzędu gminy w Marciszowie odbyło się dziś (sobota, 18 lutego) zebranie sprawozdawcze OSP Marciszów. Podczas spotkania wręczone zostały wyróżnienia członkom OSP oraz osobom, które w sposób szczególny zaangażowały się w rozwój jednostki. Przyjęto również ślubowanie nowego członka. Odznakami za wysługę lat odznaczeni zostali: druh Marian Smoleń – wyróżniony odznaką za wysługę 30[…]

Czytaj więcej

Ostatki w Viteznej

Dziś (18 lutego) delegacja z gminy Marciszów pod wodzą wójta Wiesława Cepielika brała udział w czeskich ostatkach zwanych Masopust w partnerskiej Viteznej. Na imprezę zaproszeni zostaliśmy przez wójta, Petra Hrubý. Imprezę otworzył pochód przez miasto z pięknie przebranymi mieszkańcami, a następnie przy występach tanecznych i śpiewie wspólnie biesiadowaliśmy z naszymi czeskimi przyjaciółmi. Nie zabrakło czeskich,[…]

Czytaj więcej

XLIX sesja Rady Gminy Marciszów

Marciszów, 17.02.2023 r. OSP.0002.2.2023                                                                         Dot.zwołania  XLIX sesji  Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów    Informuję, że w dniu 24 lutego / piątek / 2023 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XLIX sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji. 2/ Powitanie. 3/ Stwierdzenie quorum. 4/ Przedstawienie[…]

Czytaj więcej

Ostatnie aktualności