Marszałek Województwa Dolnośląskiego w Marciszowie

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski zawitał dziś (poniedziałek, 13 lutego) z roboczą wizytą do Gminy Marciszów. Marszałek spotkał się z wójtem Wiesławem Cepielikiem, zastępcą wójta Pawłem Truszczyńskim, sekretarz gminy Martą Kwiecień i skarbnik Edytą Banią.

Tematami poruszonymi podczas wizyty były m.in. projekty realizowane w ramach funduszy europejskich oraz inwestycje drogowe i kolejowe, a także budowa Cyklostrady Dolnośląskiej.

– Dziękuję Panu Marszałkowi za tę wizytę. Na spotkaniu roboczym omówiliśmy także ogólną sytuację gminy i nasze lokalne potrzeby. Wśród priorytetowych zadań inwestycyjnych wymagających wsparcia wymieniłem przebudowę zamkniętego obecnie dla ruchu mostu kratownicowego w Marciszowie, budowę trasy rowerowej łączącej gminę Marciszów z istniejącą trasą rowerową w gminie miejskiej i wiejskiej Kamienna Góra, rozbudowę obiektów sportowych w marciszowskim centrum, budowę świetlicy w Świdniku, budowę hali sportowej przy ZSP, budowę gminnego centrum bezpieczeństwa i innych zadań. Jesteśmy umówieni na kolejne terminy rozmów o współpracy nad konkretnymi projektami. Przypomnę, że wspólnie z Panem Marszałkiem i Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei jesteśmy w trakcie realizacji dużego projektu przebudowy drogi wojewódzkiej w Marciszowie, gdzie docelowo powstaną nowe chodniki, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych i oświetlenie – mówi wójt Wiesław Cepielik. – Z naszej strony nie zabrakło także pytań o przyszłość trasy kolejowej z Jaworzyny Śl. do Marciszowa przejętej ostatnio przez DSDiK – dodaje wójt.

Wizyta Marszałka Cezarego Przybylskiego
Wizyta Marszałka Cezarego Przybylskiego
Wizyta Marszałka Cezarego Przybylskiego
Wizyta Marszałka Cezarego Przybylskiego
Wizyta Marszałka Cezarego Przybylskiego
Wizyta Marszałka Cezarego Przybylskiego
Wizyta Marszałka Cezarego Przybylskiego
Wizyta Marszałka Cezarego Przybylskiego
Wizyta Marszałka Cezarego Przybylskiego
Wizyta Marszałka Cezarego Przybylskiego
Wizyta Marszałka Cezarego Przybylskiego
Wizyta Marszałka Cezarego Przybylskiego
Wizyta Marszałka Cezarego Przybylskiego
Wizyta Marszałka Cezarego Przybylskiego