Wyniki konkursu w zakresie wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych w gminie Marciszów przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.

Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2022
Wójt Gminy Marciszów
z dnia 13 lutego 2023 r.

Wójt Gminy Marciszów ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych w gminie Marciszów przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu w 2023 roku wybrane zostały następujące oferty:

Lp.Nazwa oferentaNazwa zadaniaPrzyznana kwota
1.        Ludowy Klub Sportowy „BÓBR” MarciszówPROWADZENIE 6 DRUŻYN PIŁKARSKICH I 2 SIATKARSKICH35.000,00 zł
2.        Ludowy Klub Sportowy „LESK” SędzisławLesk Sędzisław – to już 75-lat !15.000,00 zł
3.        Kamiennogórski Klub OYAMAAktywizacja dzieci i młodzieży
z Gminy Marciszów do udziału
w procesie kultury fizycznej
i sportu 2023
15.000,00 zł
ŁĄCZNIE65.000,00 zł