INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu lutym odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Wspólne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia,  Komisji Infrastruktury Technicznej oraz Komisji Rewizyjnej – 20.02.2023 r. godz.12.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej Wodociągi Marciszowskie – przychody, wydatki, planowane inwestycje, skład kadrowy, funkcjonowanie oczyszczalni ścieków
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – 22.02.2023 r. godz. 11.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Kalendarz imprez kulturalno – sportowych w 2023 roku (kluby sportowe, urząd, szkoła).
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Budżetu – 22.02.2023 r. godz. 13.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Analiza kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w obradach.

Z poważaniem
Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów