Zebranie sprawozdawcze OSP Marciszów

W sali narad urzędu gminy w Marciszowie odbyło się dziś (sobota, 18 lutego) zebranie sprawozdawcze OSP Marciszów. Podczas spotkania wręczone zostały wyróżnienia członkom OSP oraz osobom, które w sposób szczególny zaangażowały się w rozwój jednostki. Przyjęto również ślubowanie nowego członka.

Odznakami za wysługę lat odznaczeni zostali:

druh Marian Smoleń – wyróżniony odznaką za wysługę 30 lat
druh Jerzy Skiba – wyróżniony odznaka za wysługę 30 lat
druh Janusz Frasiak – wyróżniony odznaką za wysługę 25 lat
druh Marcin Gotowt – wyróżniony odznaka za wysługę 10 lat
druh Tomasz Sokół – wyróżniony odznaka za wysługę 10 lat

Za zaangażowanie oraz największą ilość wyjazdów do działań ratowniczych w roku 2022 pamiątkowymi dyplomami wyróżnieni zostali:

druh Daniel Szarata
druh Adrian Dul
druh Marta Figura

W uznaniu za wspieranie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie zarząd jednostki postanowił wyróżnić wójta Wiesława Cepielika, sekretarz gminy Martę Kwiecień, właściciela firmy Gaja Daniela Gajewskiego, właściciela firmy Kari Wiesława Plutę oraz osobę wspierającą jednostkę w rozliczeniach finansowych Krzysztofa Tabakę.

Gratulujemy!

Zebranie sprawozdawcze OSP Marciszów
Zebranie sprawozdawcze OSP Marciszów
Zebranie sprawozdawcze OSP Marciszów
Zebranie sprawozdawcze OSP Marciszów
Zebranie sprawozdawcze OSP Marciszów
Zebranie sprawozdawcze OSP Marciszów
Zebranie sprawozdawcze OSP Marciszów
Zebranie sprawozdawcze OSP Marciszów
Zebranie sprawozdawcze OSP Marciszów
Zebranie sprawozdawcze OSP Marciszów
Zebranie sprawozdawcze OSP Marciszów
Zebranie sprawozdawcze OSP Marciszów

Zdjęcia: Artur Kubieniec

Ostatnie aktualności