UWAGA! INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH!

Gmina Marciszów informuje, że od 2023 roku zostały uruchomione indywidualne rachunki bankowe dla płatności z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, środków transportowych.

Wpłacanie zobowiązań na indywidualny rachunek bankowy ułatwi Państwu szybki dostęp do informacji o stanie rozliczeń.

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY WSKAZANY W DECYZJI USTALAJĄCEJ WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO.

Ostatnie aktualności