„Planuję Długie Życie” Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020 – 2030

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program wieloletni na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów w drodze uchwały.

Celem nadrzędnym NSO jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej oraz zmniejszenie zapadalności na choroby nowotworowe. Poprawie ulec ma jakość życia pacjentów onkologicznych w trakcie i po ukończonym leczeniu. NSO wytycza kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, wskazując na 5 obszarów strategicznych, kluczowych dla odwrócenia niekorzystnych trendów epidemiologicznych, poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową.

Integracja działań w 5 najważniejszych dla onkologii obszarach ma wyeliminować negatywne zjawiska takie jak fragmentacja opieki czy rozproszenie ośrodków onkologicznych i zapewnić wszystkim pacjentom onkologicznym, bez względu na miejsce korzystania ze świadczeń, dostęp do nowoczesnego leczenia.

Więcej informacji oraz materiały do pobrania znajdą Państwo na stronie: https://planujedlugiezycie.pl/

Ostatnie aktualności