Archive for marzec, 2023

Akcja informacyjna: ZAKAZ WYPALANIA TRAW

Przypominamy, że obowiązuje zakaz wypalania traw! Wybrane przepisy prawne dotyczące wypalania traw USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody(Dz. U. 2022, poz. 916, 1726, 2185, 2375)Art. 124„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.Art. 131, pkt 13„Kto wbrew przepisom art. 125 zabija zwierzęta, niszczy rośliny[…]

Czytaj więcej

Informacja o zamknięciu odcinka drogi

I N F O R M A C J A Gmina Marciszów zawiadamia, że w dniu 29.03.2023 r. (środa) nastąpi czasowe zamknięcie odcinka drogi gminnej nr 114422D stanowiącej działkę nr 353 obręb Wieściszowice, z powodu prac związanych z wycinką drzew rosnących w pasie w/w drogi.Zamknięcie części drogi nastąpi w godzinach od 9.30 do ok. 14.30.Za[…]

Czytaj więcej

III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 24 w Sędzisławiu

Marciszów, dnia 27 marca 2023 r. RGKŚ.6845.2.2023 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Marciszów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marciszów:  Lp.  Numer księgi wieczystej  Położenie nieruchomości(obręb),  numer działki  Powierzchniadziałki(ek) przeznaczona do dzierżawy Stan zagospodaro-wania  Cel oddania w dzierżawę   Opis nieruchomości  Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego. Termin wnoszenia czynszu.  Wadium  Godzina przetargu 1 2[…]

Czytaj więcej

Jarmark Wielkanocny w Domu Kultury

W Domu Kultury w Marciszowie odbył się dziś (sobota, 25 marca) Jarmark Wielkanocny. Ręcznie robione wielkanocne ozdoby, kolorowe pisanki, produkty regionalne, domowe wypieki i stroiki świąteczne to tylko część przygotowanych przez wystawców z naszego powiatu i gminy wyrobów świątecznych, które wypełniły salę Domu Kultury. zdjęcia: Artur Kubieniec

Czytaj więcej

Nowe oświetlenie w Sędzisławiu

Trwa modernizacja i budowa oświetlenia na terenie gminy Marciszów. Obecnie prace prowadzone są w miejscowości Sędzisław, za przejazdem kolejowym obok placu zabaw w stronę tzw. Kolonii, gdzie powstaje kilkanaście nowych punktów oświetleniowych z nowoczesnym źródłem światła LED. Zdjęcia: Artur Kubieniec

Czytaj więcej

Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”

W Domu Kultury w Marciszowie odbyło się dziś (piątek, 24 marca) podsumowanie konkursu plastycznego “Młodzież zapobiega pożarom”, organizowanego przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz samorządów, w tym wójt gminy Wiesław Cepielik wraz z zastępcą Pawłem Truszczyńskim. Turniej[…]

Czytaj więcej

L sesja Rady Gminy Marciszów

OSP.0002.3.2023    Marciszów, 23.03.2023 r. Dot.zwołania  L sesji  Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów    Informuję, że w dniu 31 marca / piątek / 2023 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady L sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie sesji.2/ Powitanie.3/ Stwierdzenie quorum.4/ Przedstawienie porządku obrad.5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.6/ Przyjęcie[…]

Czytaj więcej

Informacja o posiedzeniach komisji

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu marcu odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach: Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia – 27.03.2023 r. godz.10.00, Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 3. Spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Ośrodka Doradztwa[…]

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie przerw w dostawie prądu!

Tauron Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej w dniach 27-31.03.2023 r. w godzinach 8:00 – 15:00 na terenie Gminy Marciszów.Planowane wyłączenie odbiorców energii elektrycznej nastąpi:• dnia 27.03.2023 r. w miejscowości ŚWIDNIK, od nr 8 do 71 – chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej,• dnia 28.03.2023 r. w miejscowości PUSTELNIK od nr[…]

Czytaj więcej

Ostatnie aktualności