Dzień Kobiet w Sołectwach Gminy Marciszów

W sobotę ubiegłego tygodnia (4 marca), w Wieściszowicach sołtys wraz z radą sołecką zorganizowali uroczystość Dnia Kobiet. Tydzień później 11 marca (sobota) w sołectwach Pastewnik, Marciszów, Ciechanowice, Pustelnik, Domanów odbyły się organizowane przez sołtysów i rady sołeckie imprezy kulturalne również z okazji tego pięknego Święta.

Wszystkie Panie otrzymywały podarunki, organizatorzy zadbali także o poczęstunki oraz całą aranżację imprez. W Marciszowie wystąpił gościnnie Zespół Biesiadny ze Świdnika.

Wymienione sołectwa odwiedzili gościnnie wójt Wiesław Cepielik wraz z zastępcą Pawłem Truszczyńskim, którzy z wyrazami wdzięczności złożyli wszystkim Paniom serdeczniejsze życzenia. W Marciszowie zastępca wójta wystąpił na scenie z krótkim kabaretowym przedstawieniem.

Wójt Wiesław Cepielik pragnie podziękować wszystkim sołtysom i jednocześnie radom sołeckim za przygotowanie tak wspaniałych uroczystości.

Wieściszowice
Wieściszowice
Wieściszowice
Wieściszowice
Marciszów
Marciszów
Marciszów
Marciszów
Marciszów
Marciszów
Marciszów
Marciszów
Marciszów
Marciszów
Marciszów
Marciszów
Ciechanowice
Pustelnik
Domanów
Domanów