Archive for 14 marca 2023

Instalujemy Nowy Sprzęt

Wójt Gminy Wiesław Cepielik informuje, iż w Urzędzie instalowany jest nowy sprzęt komputerowy, który został zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.[…]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim

OGŁOSZENIE Sołtys i Rada Sołecka zaprasza mieszkańców Marciszowa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 20 marca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 17:00 w Domu Kultury w Marciszowie.Porządek zebrania: Sołtys Wsi MarciszówAdam Chronowski

Czytaj więcej