Instalujemy Nowy Sprzęt

Wójt Gminy Wiesław Cepielik informuje, iż w Urzędzie instalowany jest nowy sprzęt komputerowy, który został zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Gmina Marciszów w ramach ww. Projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 134 490,00 zł na zadania związane z cyfryzacją urzędu gminy, szkolenia pracowników, diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu wraz z niezbędnym oprogramowaniem. 

Ostatnie aktualności