Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim

OGŁOSZENIE

Sołtys i Rada Sołecka zaprasza mieszkańców Marciszowa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 20 marca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 17:00 w Domu Kultury w Marciszowie.
Porządek zebrania:

  1. Powitanie zebranych
  2. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2022
  3. Plan pracy na rok 2023
  4. Sprawy różne
  5. Zamknięcie zebrania

Sołtys Wsi Marciszów
Adam Chronowski

Ostatnie aktualności