Informacja o posiedzeniach komisji

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu marcu odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia – 27.03.2023 r. godz.10.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.   
4. Spotkanie z przedstawicielem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Kamienna Góra.
5. Spotkanie z przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Infrastruktury Technicznej  – 27.03.2023 r. godz.12.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Analiza i planowanie inwestycji drogowych.
4. Ocena oświetlenia na terenie gminy – przegląd dokumentacji, zapotrzebowanie, planowane inwestycje.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Rewizyjna – 28.03.2023 r. godz. 13.30,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Przeanalizowanie i sprawdzenie powodów niewykonania zaplanowanych zadań inwestycyjnych w 2022 roku, które zostały przeniesione na wydatki niewygasające.
4. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.
5. Wnioski.
6. Sprawy różne.


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  – 29.03.2023 r. godz.11.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Stan zaawansowania realizacji Programu Poprawy Efektywności Kształcenia w Szkole Podstawowej w Marciszowie w roku szkolnym 2022/2023. 
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne, wnioski.


Komisja Budżetu  – 29.03.2023 r. godz.13.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3. Informacja nt. ogłoszonych przetargów na zadania, na które posiadamy dokumentację. 
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne, wnioski.

Mirosław Wolak   
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów