Prace zabezpieczające przy kolejowym wiadukcie nad drogą wojewódzką przy ul. Głównej

Informujemy, iż w związku z pilną interwencją (z dnia 21.03.2023r.) wójta gminy Wiesława Cepielika w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, dotyczącą bardzo złego stanu technicznego kolejowego wiaduktu nad drogą wojewódzką nr 328 w Marciszowie przy ul. Głównej i zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi i mienia, z dniem 30.03.2023r. odpowiednie służby DSDiK rozpoczęły prace konserwatorskie i zabezpieczające. Z informacji uzyskanych od DSDiK wynika, że zmurszałe, stare odpadające kawały betonu zostaną usunięte, wykonane zostanie osiatkowanie i spoinowanie betonowej konstrukcji nad pasem drogowym. Prace zabezpieczające mogą potrwać do dwóch tygodni. Za utrudnienia w ruchu związane z pracami zabezpieczającymi wszystkich użytkowników drogi w imieniu DSDiK przepraszamy.