Pismo Sekretarza Stanu w sprawie zgłaszania pustostanów