Informacja o posiedzeniach komisji

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu kwietniu odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów  – 25.04.2023 r. godz.12.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  3. Analiza wykonania budżetu za 2022 r.
  4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy różne, wnioski.

Mirosław Wolak   
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów