2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. Wybór tego terminu nie był przypadkowy, gdyż 2 maja 1945 roku żołnierze z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. Dzięki zdobyciu stolicy hitlerowskich Niemiec, przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie.

W komunistycznej Polsce 2 maja, zaraz po Święcie Pracy, obywatele mieli nakaz usuwania flag narodowych, by nie wisiały podczas nieuznawanego przez władze święta Konstytucji 3 Maja.

Ostatnie aktualności